Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka wodna gleb mie(...)

Utrzymanie roślin w miastach w okresie letnim, a więc związanym najczęściej z wysoką temperaturą powietrza i niedostatkiem wody, to najczęściej próba „łatania” niedociągnięć zaistniałych w całym cyklu planowania, projektowania i zakładania terenów zieleni. Tereny zieleni miejskiej zakładane są z myślą o poprawie estetyki miast oraz realizacji szeregu innych funkcji przez jak najdłuższy czas w roku. Aby było to możliwe, należy rozważyć nie tylko docelowy wygląd założ(...)
»

Zmiany w planowaniu gospo(...)

Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące planowania gospodarki odpadami, zawarte w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zostały one wprowadzone Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), zwaną dalej ustawą nowelizującą.   W konsekwencji rozdział 3 ustawy o odpadach, (...)
»