Procedury ocen oddziaływania na środowisko

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-9
  DRUKUJ
Marek Górski

Instytucja ocen oddziaływania na środowisko wprowadzona została przepisami ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ze stycznia 1980 r. do tego momentu oceną był dokument sporządzany przez inwestora na etapie ubiegania się o decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia wymagane w trybie przepisów Prawa budowlanego.

Konstrukcja ta nie była jednak zgodna z odpowiednimi wymaganiami prawa wspólnotowego i wraz z przebudową systemu Prawa ochrony środowiska musiała być zmieniona. Koniecznym było również uwzględnienie postanowień zawartych w odpowiednich umowach międzynarodowych, ratyfikowanych przez Polskę.
Kolejne nowe przepisy wprowadzały rozwiązania uwzględniające ówczesny stan prawa Unii i postanowienia zawarte w umowach międzynarodowych. Ustawa z 9 listopa [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus