W Sejmie o standardach usług

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-8
  DRUKUJ
Pod koniec marca br. poseł Józef Cepil zgłosił interpelację do ministra środowiska w sprawie potrzeby ustalania standardów uporządkowania rynku odpadów. W swym wystąpieniu poseł trafnie zauważył, że „Nie zawsze należy godzić się na wyłączne warunki gmin, ale też nie można dać przedsiębiorcom pełnej swobody na tym rynku. Muszą oni spełniać określone standardy związane z ochroną środowiska. Należałoby więc opracować standardy, których firmy oczyszczające zobowiązałyby się przestrzegać dobrowolnie”.
Na końcu interpelacji zadane zostały pytania: czy na rynku odpadów ma być pełna konkurencja, czy też powinny działać na nim tylko firmy, które spełniają określone standardy związane z ochroną środowiska oraz czy i przez kogo będą opracowane standardy związane z ochroną środowiska?
W odpo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus