Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

W pościgu za „uciekającym(...)

W efekcie restrykcyjnej polityki klimatyczno-energetycznej istnieje realne zagrożenie wystąpienia w Polsce zjawiska carbon leakage, czyli emigracji najbardziej emisyjnych i energochłonnych przemysłów do krajów, nieobjętych unijnymi regulacjami. Zjawisko carbon leakage („ucieczka emisji”) rozumiane jako zwiększenie emisji gazów cieplarnianych w krajach trzecich, w których przemysł nie jest poddany ograniczeniom w tym zakres(...)
»

Nowe wyzwania dla środowi(...)

Z dr hab. Joanną Kulczycką, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, rozmawia Magdalena Lipiecka. Komisja Europejska już ponad dwa lata temu opublikowała komunikat dotyczący planu działań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Co spowodowało, że unijną politykę skierowano w stronę gospodarki obiegu zamkniętego? W dokumentach UE problematyka ochrony środowiska jest s(...)
»