Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Partnerstwo w działaniu(...)

Prawie 300 mln euro w ciągu pięciu lat otrzymali beneficjenci Funduszu Spójności na refundację wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć w ochronie środowiska. Pozostałe 2,5 mld euro powinno być wypłacone przez najbliższe cztery lata. Na dofinansowanie 86 projektów inwestycyjnych i dwóch z pomocy technicznej Unia Europejska przyznała Polsce w latach 2001-2005 ok. 2,8 mld euro. Koszty kwalifikowane tych projektów wynoszą ponad 4,3 mld euro. Znaczne przyspieszenie w realiz(...)
»

Doskonalenie zarządzania (...)

Świdnica, położona na Dolnym Śląsku u podnóża Sudetów, liczy obecnie ok. 63 tys. mieszkańców i należy do tzw. miast prezydenckich. W przeszłości miasto to, leżące na ruchliwym szlaku handlowym, należało do największych i najzamożniejszych na Śląsku. Ślady dawnej świetności widoczne są do dzisiaj na Starym Mieście, które zaliczane jest do najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Na 22 km2 powierzchni miasta znajduje się łącznie 121,66 km dróg (podział dróg i inne (...)
»