Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Stan techniczny oraz zada(...)

Eksploatacja jest ostatnią, ale najdłuższą fazą życia obiektu. Projektowanie i budowa trwają stosunkowo krótko w porównaniu z okresem eksploatacji. Stąd rozwiązania projektowe, oprócz spełnienia warunków technologicznych, powinny mieć na względzie uwarunkowania eksploatacyjne. Eksploatacja to zespół celowych działań organizacyjno-technologiczno-ekonomicznych ludzi z obiektem technicznym oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy nimi od chwili podjęcia obiektu do wykorzystania zgodnie (...)
»

Oczyszczanie ścieków desz(...)

Płock należy do miast, w których obowiązki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych realizowane są przez prezydenta miasta Płocka, a powierzone zostały Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Teren Płocka należy do zlewni rzeki Wisły. Wody opadowe z prawobrzeżnej części miasta odprowadzane są poprzez kanalizację deszczową do rzek Brzeźnicy, Rosicy, Słupianki, bezpośrednio do Wisły, rowów (...)
»