Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Montaż przydomowej oczysz(...)

Planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków należy mieć na uwadze kilka podstawowych zasad. Instalacja wymaga od wykonawcy ścisłego dostosowania się do instrukcji montażu wszystkich elementów oczyszczalni. Brak elementarnej wiedzy i niefachowe podłączenie „zemści się” na wykonawcy po latach. W niniejszym wydaniu przedstawiono kilka wskazówek, które z pewnością okażą się pomocne przy montażu przydomowej oczyszczalni. (red.) Instalacja kanaliz(...)
»

Wydarzenia(...)

Zieleń w rewitalizacji Rewitalizacja jest pojęciem złożonym, które powinno być rozpatrywane na gruncie wielu różnorodnych dziedzin: ekonomii, socjologii i psychologii środowiskowej, urbanistyki, architektury i architektury krajobrazu, ale również ekologii, prawa czy polityki. Właśnie rewitalizacji zostanie poświęcona toruńska XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, której tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Zieleń w rewitalizac(...)
»