Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Uchwałą z 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego Sejm RP ustanowił 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Święto to, przypadające w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 r., ma podkreślać rangę, jaką przypisuje się w Polsce idei samorządności, i stanowić uhonorowanie dla ludzi zaangażowanych – poprzez samorząd – w działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Tr(...)
»

Krótkoterminowe prognozow(...)

Nowoczesne algorytmy i techniki sterowania a w szczególności te oparte na sterowaniu predykcyjnym opierają swoje działanie na modelu obiektu bądź procesu, który podlega sterowaniu. W przypadku zintegrowanego, inteligentnego sterowania systemem ściekowym korzystamy z modelu oczyszczalni ścieków. Przydatność modelu oczyszczalni ścieków do celów sterowania predykcyjnego, niezależnie od tego czy mówimy o modelu typu white-box, grey-box czy black-box, jest uwarunkowana znajomością przyszłych warto(...)
»