Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Eco-turbo sewer w systema(...)

Niejednokrotnie koszt budowy kanału ściekowego sięga 80% całości wydatków na system odprowadzania ścieków. Rosnący standard techniczny i wymogi jakości usług zmuszają eksploatatorów do coraz intensywniejszego rozpatrywania problematyki kosztów eksploatacji systemów. Dlatego też pomysły na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie są szczególnie mile widziane. Jednym z nich jest właśnie eco-turbo sewer, urządzenie wynalezione i doskonalone przez austriackich inżynierów sanitarnych z Dolnej Austri(...)
»

Diagnoza miasta na potrze(...)

Jak sprawić, żeby miasto stało się prawdziwie inteligentne? Jak dokonać jego pełnej, trwałej i kompleksowej transformacji w smart city? Niezależnie od obserwowanych w ostatnim czasie w Polsce tendencji demograficznych i urbanistycznych (takich jak zmniejszanie się populacji większości polskich miast i migracje do gmin wiejskich otaczających większe ośrodki miejskie) to właśnie miasta stanowią centra gospodarcze, administracyjne, kulturalne i społeczne, w których kon(...)
»