Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Normy systemowe dotyczące(...)

Techniki renowacji bezwykopowych stosowane do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów są obecnie powszechnie używane w celu przywrócenia projektowanych właściwości użytkowych. Stało się tak, ponieważ środowisko właścicieli i eksploatatorów sieci infrastrukturalnych doceniło ich zalety zarówno w wymiarze technicznym, ekonomicznym jak, i ekologicznym. Do głównych zalet należą: ograniczenie do minimum robót ziemnych, brak koniecznośc(...)
»

Egzekucja opłaty śmieciow(...)

Przekazanie egzekucji opłaty śmieciowej spółce komunalnej Egzekucja opłaty śmieciowej jest trudna, zwłaszcza gdy nie prowadzi jej urząd skarbowy, lecz sam wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który został „organem egzekucyjnym” (art. 6qa, obowiązujący od 6 marca 2013 r., dodany przez art. 1 pkt 7 nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r., DzU z 2013 r. poz. 228). Nic dziwnego, że wiele miast chciało się pozbyć tego(...)
»