Struktura sieci dróg w miastach

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Struktura sieci dróg w mieście, stanowi pewną jego charakterystykę i może być jednym z czynników oceny miasta z punktu widzenia sprawności transportu, dostępności komunikacyjnej, pracy przewozowej, a także warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz innych czynników. Dlatego też warto podjąć zarówno badania, jak i próby oceny tego układu oraz poszukiwać relacji zachodzących pomiędzy tym układem a różnymi innymi czynnikami charakteryzującymi miasto.
Struktura sieci dróg jest tworzona (budowana) w oparciu o zapisy stosownych aktów prawnych (szczególnie ustawy o drogach publicznych), ale także innych, które są ustanawiane w wyniku np. potraktowania drogi (ulicy) jako budowli inżynierskiej lub nadania ulicy ważnej roli, jaką jest przyjęty system informacji adresowej. Obecnie jednym z aktów o zasadniczym znaczeniu dla struk [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus