Przebieg stabilizacji osadu w reaktorach SBR z usuwaniem związków biogennych

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Upowszechnienie reaktorów SBR w światowej technologii oczyszczania ścieków miało miejsce w okresie stosowania metody przedłużonego napowietrzania, której cechą charakterystyczną było powiązanie procesu oczyszczania ścieków z symultaniczną, najprostszą w eksploatacji, tlenową stabilizacją osadu. W reaktorach SBR stosowano wówczas wiek osadu (WO) wynoszący 25 d i czas trwania cyklu (tC) 4 h, dzięki czemu uzyskiwano osad czynny o własnościach sedymentacyjnych lepszych (niski indeks osadu) od własności osadu pracującego w rektorach przepływowych przy takim samym wieku osadu.
Korzystniejsze dla biomasy warunki prowadzenia procesu w reaktorach SBR były podstawą, obok zalet ekonomicznych, do masowego rozpowszechnienia tej technologii na początku lat 80. W Krakowie zaprojektowano, a w Przedsi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus