Podział reaktorów okresowego działania – SBR

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem reaktorów okresowego działania znana jest od wielu lat. Obecnie znacznie wzrosło zainteresowanie tym rozwiązaniem i coraz częściej stosuje się reaktory SBR do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
Metoda SBR sprowadza się do biologicznego oczyszczania ścieków osadem czynnym w procesie „porcjowym” (z angielskiego Sequencing Batch Reactor – SBR). Zasadnicza różnica między technologią SBR a układem przepływowym polega na tym, że w układach przepływowych procesy beztlenowe, anoksyczne i tlenowe oraz separacji biomasy osadu czynnego są realizowane w różnych (kolejnych) urządzeniach, podczas gdy w technologii SBR procesy te są realizowane w jednym zbiorniku. W reaktorach przepływowych ścieki są doprowadzane i odprowadzane [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus