Lokalne małe oczyszczalnie ścieków w systemie Bsk Hyperjet

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Logiczną konsekwencją sanitacji niewielkich jednostek osadniczych jest perspektywa budowy oczyszczalni ścieków w wydzielonych osiedlach o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 300-400 osób.
Technologia oczyszczania ścieków w systemie BSK Hyperjet oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, realizowanej w sekwencyjnym reaktorze biologicznym SBR działającym w sposób ciągły z mechanicznym napowietrzaniem ścieków wielofunkcyjnym mieszadłem Hyperjet. System BSK Hyperjet może być z powodzeniem stosowany w lokalnych małych oczyszczalniach ścieków w warunkach małych osiedli wiejskich i miejskich.

Oczyszczanie ścieków w technologii BSK Hyperjet
W systemie BSK Hyperjet można rozróżnić dwie zasadnicze fazy procesu: fazę dopływu i gromadzenia ścieków w reaktorze oraz fazę [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus