Analiza pracy małych oczyszczalni ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni typu SBR

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-7
  DRUKUJ
Najważniejszym parametrem każdej oczyszczalni ścieków jest jej przepustowość, która rzutuje na wielkość zastosowanych urządzeń oraz wybór rozwiązań. Jest ona ściśle związana z wielkością miasta, wsi lub innego obiektu.
Parametrem związanym z przepustowością jest zmienność dopływu ścieków w ciągu doby, tygodnia, miesiąca itd. Zmienność jest kłopotliwa, przede wszystkim w małych oczyszczalniach, i w sposób istotny wpływa na ich projektowanie i eksploatację. Wpływ ten uwypukla się faktem, że w niektórych małych obiektach maksymalny dopływ dobowy może być nawet ośmiokrotnie większy od minimalnego. Taka sytuacja pociąga za sobą kłopoty związane z ustaleniem ciągu technologicznego oraz doborem urządzeń.
Drugim problemem, z jakim spotykają się wiejskie oczyszczalnie, jest znaczący udział ścieków do [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus