Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kary pieniężne za zniszcz(...)

Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów jest określenie granic dozwolonych zabiegów pielęgnacyjnych. Powinno to gwarantować odpowiednią kondycję oraz walory estetyczne drzew. Niestety, prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych uregulowano w sposób daleki od doskonałości. W dotychczasowym stanie prawnym w art. 82 ust. 1a Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1 (dalej „ustawa”) określono, jakie zabiegi pielęgnacyjne (...)
»