Przydatne spostrzeżenia

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-6
  DRUKUJ
Przedstawione niżej uwagi i spostrzeżenia zebrane zostały podczas opracowywania powiatowych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Mogą one być przydatne przy opracowywaniu stosownych dokumentów w tych jednostkach samorządu, które jeszcze nie wywiązały się z ustawowego obowiązku wykonywania tej dokumentacji, lub w przyszłości, gdy przyjdzie czas weryfikacji i aktualizacji planów i programów obowiązujących.
Po zrealizowaniu wielu opracowań dla powiatów nasuwa się szereg wniosków. Pierwsze, co się uwidacznia, to niezmiernie małe kompetencje sprawcze powiatów w zakresie ochrony środowiska. Stąd też małe zrozumienie dla potrzeby opracowania programu, nieporównanie niższe aniżeli innych dokumentów, np. planów zagospodarowania przestrzennego. Postawa taka wynika prawdopodobnie z bardzo ograniczonych możliwości nie [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus