Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Środki ochrony prawnej w (...)

W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy. Jak wynika ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zam&(...)
»

Elektrotechnika 2010 (...)

VIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Równolegle z nimi odbywają się Targi Światło (www.lightfair.pl). Patronat nad imprezami sprawuje Waldemar Pawlak, minister gospodarki. Odbędą się one od 4 do 6 marca 2010 r. w Warszawie w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.Organizatorem imprezy jest Agencja Soma z Warszawy. Targi Elektro(...)
»