Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. inż. Janusz Łomotowski Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademia Rolnicza, Wrocław Przy podejmowaniu decyzji o budowie lub rozbudowie elementów infrastruktury technicznej zawsze należy brać pod uwagę fakt, że powinna ona być wykorzystywana przez wiele lat. Drogi, wodociągu czy kanalizacji nie budujemy dla jednego pokolenia. Od wyobraźni projektantów i inwestorów zależy, czy inwestycje te są prowadzone w sposób racjonalny. Ważnym elementem infrast(...)
»

Rębarki gwarantujące jako(...)

Jednym z najnowszych produktów firmy Komptech jest rębarka CHIPPO 500, która pozwala na otrzymywanie produktu spełniającego różnorodne zapotrzebowanie rynku drzewnego. Rębarka CHIPPO 500 pozwala na otrzymywanie produktu spełniającego różnorodne zapotrzebowanie rynku drzewnego. (...)
»