Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy o biok(...)

Krajowa Izba Biopaliw z zadowoleniem dostrzega szereg pozytywnych działań rządu, które mają na celu unormowanie prawnych kwestii dotyczących biopaliw. Główną przyczyną tych działań jest fakt, że w tym roku, zgodnie z harmonogramem, kwestia dotycząca biopaliw powinna zająć ważną pozycję w pracach rządu. Ustawodawca zaczął traktować problematykę biopaliw z należytą uwagą, o czym świadczą zmiany w przepisach akcyzowych, opracowywane przez Ministerstwo Finansów, działania zmierzające do wprowadzenia(...)
»

NIK kontroluje gospodarkę(...)

Znane są już wyniki kontroli sposobu organizowania gospodarowania odpadami komunalnymi w dużych miastach. Najwyższa Izba Kontroli swoim działaniem kontrolnym objęła Gdańsk, Łódź, Lublin, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Siedlec, Szczecin i Wrocław. Celem kontroli NIK było zbadanie i ocenienie działań władz gmin-miast w zakresie odbioru, zbierania lub transportu odpadów komunalnych w dużych miastach, przyjmowania odpadów na składowiska, zakresu selektywnej zbiórki i segregacji odpad(...)
»