Inspekcja Ochrony Środowiska – uprawnienia nadzorcze, współdziałanie z samorządem

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-5
  DRUKUJ
Uprawnienia nadzorcze Inspekcji regulują przepisy ustaw materialnych (m.in. Prawa ochrony środowiska, ustaw dotyczących postępowania z odpadami i Prawa wodnego), a przede wszystkim Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU z 2002 r. nr 112, poz. 982 z późn. zm.). Do uprawnień tych należy zwłaszcza wstrzymywanie działalności oraz nakładanie administracyjnych kar pieniężnych.
Zadania związane z tymi uprawnieniami zostały omówione we wcześniejszych artykułach dotyczących odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska (patrz PK 5-8/2003 i 11/2003). Szczegółowy wykaz zarówno zadań, jak i uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska zawarty jest odpowiednio w art. 2 i 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Zgodnie z tą ustawą, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, na podstawie ustaleń kontroli, w [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus