Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kraków czystych ulic(...)

O tym, jak często powinny być zamiatane i zmywane ciągi komunikacyjne w celu utrzymania dobrego stanu środowiska, doskonale wiedzą w krakowskim Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Firma, która w tym roku obchodzi swój jubileusz, dba o czystość miasta oszczędzając wodę i pieniądze. W 1866 r. w Krakowie wybrany został pierwszy prezydent, Józef Dietl, który postanowił uczynić Kraków „Miastem zdrowym, czystym i ozdobnym”. 1 sierpnia tegoż roku powstał magis(...)
»

Przed metą(...)

Dwudziestolecie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” to pretekst do podsumowań – niekoniecznie ściśle związanych z datami rocznicy. Dla branży jednym z najważniejszych dokumentów, jakie powstały w tym czasie, jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. I choć jego zakończenie wiąże się z datą 31 grudnia 2015 r., to wpływ na branżę jest o tyle istotny, że warto (zgodnie ze słowami piosenki) zastanowić się: „skąd przybyw(...)
»