Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiedza z certyfikatem(...)

Podnoszenie kwalifikacji to czynnik, który w znacznej mierze decyduje zarówno o utrzymaniu zatrudnienia, jak i o ewentualnym awansie. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku,Europejska Grupa Doradcza od listopada 2009 r. realizuje projekt szkoleniowy pt. ,,Lubuski Specjalista/Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje on możliwość bezpłatnego uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, a (...)
»

Odpowiedź na list do reda(...)

Usuwanie drzew lub krzewów w związku z budową gazoportu w Świnoujściu. W analizowanym przypadku pojawiła się uzasadniona wątpliwość, której źródłem są autonomiczne rozwiązania, stanowiące podstawę budowy gazoportu w Świnoujściu. Niestety, jest to konsekwencją tego, że  polski system prawny staje się co raz bardziej rozdrobniony, m.in.  wskutek wprowadzania „specustaw”  określających autonomiczne podstawy realizacji określonych w nich inwestycji. Jede(...)
»