Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Magazynowanie energii ze (...)

  Z uwagi na częsty brak korelacji pomiędzy podażą energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych a popytem na energię użyteczną niezbędne jest zastosowanie różnorakich form magazynowania energii. Zagadnienie to dotyczy słonecznych systemów grzewczych, słonecznych układów produkcji energii elektrycznej oraz autonomicznych systemów wiatrowych, gdzie nie ma możliwości bezpośredniego przekazania wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Pozys(...)
»

O zintegrowanym systemie (...)

„Zintegrowany system gospodarki odpadami, obecna praktyka, nowe możliwości i wyzwania” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez KIGO w Chorzowie, w dniach 29-31 maja br. Gospodarzami honorowymi były spółki: MPGK w Katowicach pod kierownictwem Andrzeja Malary oraz „Master” z Tychów, kierowana przez Marka Mrówczyńskiego. Konferencja, połączona z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym Członków KIGO, dowiodła, że zmiany prawne w Polsce wymagają ścisłej współpracy sekto(...)
»