Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Elektroniczne reklamy – z(...)

Często są zlokalizowane przy ruchliwych trasach lub w obrębie skrzyżowań. W wielu przypadkach reklamy diodowe mogą powodować tzw. olśnienie kierowców, zagrażając bezpieczeństwu ruchu drogowego. Czy można też liczyć na olśnienie lokalnych władz i zarządców dróg, wydających zezwolenia na lokalizację takich świetlnych reklam? Wielkoformatowe reklamy znane są od dawna (w USA od ok. 1900 r.). Początkowo były to duże tabl(...)
»

Rozwój ciepła z odnawialn(...)

Rozwój ciepła z odnawialnych źródeł energii Ostatnio decydenci zauważyli, że bez ciepła z odnawialnych źródeł energii trudno będzie osiągnąć założone cele udziału OZE w ogólnym bilansie energii w 2020, a nawet w 2030 roku. Pierwszym kierunkiem zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie jest ciepło systemowe. W najbliższej dekadzie rozwój ciepła z OZE, poza spadającymi kosztami technologicznymi, determinowany będzie unijnymi regulacjami zawartymi w tzw. pakie(...)
»