Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Symbolika roślin na cment(...)

Cmentarze, w rozumieniu urbanistyki, są specyficznymi terenami zieleni. Ich specyfika wynika nie tylko z funkcji, jaką pełnią, ale także, a może przede wszystkim, z symboliki miejsca. Z drugiej zaś strony ta symbolika, choć często dziś nieodczytywana, umożliwia stwarzanie nastroju stosownego do miejsca. Semantyczna rola europejskich miejsc pochówku wynika z przesłanek religijnych oraz z tradycji kultury śródziemnomorskiej. (...)
»

Pożyczki i dotacje z NFOŚ(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada za absorpcję środków unijnych i za stworzenie możliwości finansowych, ułatwiających realizację inwestycji, które zapewnią wykonanie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Do realizacji tego celu dostosowane zostały zasady dofinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu w 2004 r. Zasady te uwzględniają możliwość udzielania przez NFOŚiGW dotacji na przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności o(...)
»