Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Działalność na rzecz ochr(...)

Lubelszczyzna ma kilkuwiekową tradycję ochrony środowiska. Już w XVI w. w dobrach ordynacji zamojskiej zakładano zwierzyńce. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują łącznie 22,7% powierzchni województwa. Na rzecz poprawy stanu środowiska Lubelszczyzny już piętnasty rok działa Wojewódzki Fundusz w Lublinie.   Aktywnie wspiera on liczne przed-sięwziccia proe(...)
»

Opłaty za usługi wodne(...)

Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej wprowadza nowe podejście do zasobów wodnych. Woda nie jest przedmiotem komercji, lecz dobrem ogólnym, które powinno być chronione i traktowane jako dziedzictwo. Dyrektywa ta zakłada, że zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być realizowane na obszarach wyznaczonych przez naturalne granice hydrograficzne1. Poprawa trwałości zasobów wodnych może zostać osiągnięta dzięki wzmocnieniu systemu opłat związanych(...)
»