Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Ekohydrologia – systemowe(...)

    Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś – degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.   Szczególnie druga forma antrop(...)
»

Współpraca - to się opłac(...)

Przez wiele miesięcy mówiło się w naszym wodociągowym środowisku o nieuniknionej konsolidacji spółek. Teraz jakby temat trochę przycichł. I co? Nie ma sprawy? Ależ jest. Może niekoniecznie musimy się konsolidować, ale na pewno potrzebujemy współpracy. I to na różnych poziomach. Nie ma co ukrywać, nie wszystkim pomysł konsolidacji branży wodociągowej musi się podobać. Obawy są, minusy takiego rozwiązania także istnieją, ale nie o tym będzie mój dzisiejszy felieton. Chcę napisać o wsp(...)
»