Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Protest w myśl nowych zas(...)

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie środków ochrony prawnej. Zgodnie z jej art. 179 ust. 1a skarga przysługiwać będzie także zamawiającemu, a więc będzie on mógł zaskarżyć wyrok arbitrów. Jest to zupełne novum, ponieważ dotychczas środki ochrony prawnej przysługiwały wyłącznie oferentom. Jeżeli wykonawca będzie chciał złożyć protest, będzie musiał – tak jak w poprzedniej ustawie – wykazać swój interes prawny(...)
»

Rowerzyści i piesi – zagr(...)

Budowa wydzielonych dróg dla rowerów poza jezdnią może oznaczać wzrost ryzyka kolizji z ruchem pieszym. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, kiedy do dyspozycji jest mało miejsca lub w danym obszarze jest wiele źródeł i celów podróży pieszych. Aby minimalizować kolizje ruchu pieszego i rowerowego, należy m.in. identyfikować główne relacje ruchu pieszego (źródła i cele podróży: przystanki komunikacji zbiorowej, przejści(...)
»