Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.     PROSTO Z WOKANDY Udostępnienie informacji publicznej Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I OSK 1363/17). Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż dopu(...)
»

Umowa na negawaty podpisa(...)

W siedzibie Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie-Jeziornie Polskie Sieci Elektroenergetyczne i PGE GiEK 22 marca br. podpisały umowę na realizację usługi „Praca interwencyjna: redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP”, czyli na tzw. negawaty. Jest to pierwsza w historii polskiej energetyki umowa na usługę redukcji mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego. – To wydarzenie o znaczeniu historycznym – powiedział Henryk Majchrzak, prezes Zarządu PSE po podpisan(...)
»