Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestujemy i dbamy o śro(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Słupsku, które realizuje głównie zadania związane z kompleksowym zagospodarowaniem odpadów tylko w I kwartale 2016 r. zwiększyło ponad dwuipółkrotnie ilość wysortowanych surowców. Sukces ten zawdzięcza m.in. ostatnim inwestycjom polegającym na budowie nowej kompostowni i rozbudowie sortowni odpadów. – Głównym cele(...)
»

Źle z odpadami(...)

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie negatywnie oceniła gospodarowanie odpadami komunalnymi w skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrolą objęto 28 samorządów w woj.: podlaskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim, w tym 24 urzędy gmin i cztery urzędy marszałkowskie. W większości gmin (70,8%) nie objęto mieszkańców zorganizowaną zbiórką wszystkich odpadów komunalnych. Tylko w części gmin (41,7%) zapewniono warunki do selektywnego zbierani(...)
»