Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami poubo(...)

Michał Rudziński Odpady poubojowe, powstające głównie w przemyśle mięsnym, oraz padlina wykorzystywane są jako surowiec w przemyśle utylizacyjnym. Zakłady utylizacyjne produkują mączki oraz tłuszcz techniczny na potrzeby przemysłu paszowego. Tłuszcz techniczny może być także wykorzystany w innych gałęziach przemysłu: w chemii gospodarczej, w przemyśle kosmetycznym, w przemyśle tworzyw sztucznych i w przemyśle farmaceutycznym. Pomimo gospodarczego znaczenia odpadów zw(...)
»

Huby w diagnostyce drzew (...)

Rozwój grzybów w drzewie istotnie wpływa na jego mechaniczną wytrzymałość. Dlatego ważne jest racjonalne postępowanie z drzewami opanowanymi przez trudne do zwalczania huby. Grzyby to organizmy żywe, potrzebujące do życia i rozwoju m.in. tlenu, ciepła, wody i drewna. Zdobywają one potrzebną im energię, rozkładając ściany komórkowe drewna przy pomocy wytwarzanych enzymów: lignaz i karbohydraz. Znanym(...)
»