Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Selektywnie o odpadach(...)

Wejście w życie znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej miało uporządkować system gospodarki odpadami w Polsce. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to pierwszy element łańcucha zagospodarowania odpadów, gdzie mieszkańcy gmin mogą oddać zużyte sprzęty, a samorządy dysponować nimi według jasno określonych zasad. Od tamtej pory minęły dwa lata. Czy gminy udźwignęły ciężar odpadów oddawanych do PSZOK-ów? Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wprowadzon(...)
»

od redaktora(...)

Energia odnawialna, obok zwiększenia efektywności oraz zmniejszenia zużycia energii, odgrywa kluczową rolę w europejskiej strategii zrównoważonej polityki energetycznej. Można uznać, że ogólny kierunek polityki energetycznej i ekologicznej na poziomie Europy został ustalony. Najważniejsze założenia zawarto w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Każdy kraj otrzymał swój cel. Ten dla Polski to udział 15% energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii. W(...)
»