Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Wygodnie, ale czy zgodnie(...)

Ostatnio szczególną uwagę zwróciłem na powstające przy okazji świąt odpady, ich różnorodność i oczywiście możliwość dalszego przetwarzania. Wszak jesteśmy w trakcie dyskusji o gospodarce cyrkulacyjnej i o tym, jak ją upowszechnić w codziennym życiu. Muszę przyznać, że od zastanawiania się nad tym wszystkim trochę rozbolała mnie głowa i odczułem wyrzuty sumienia z powodu małej efektywności tego, co dotychczas robiłem w zakresie ograniczenia powstawania odpadów. Opra(...)
»

Jak sprawdzić rzetelność (...)

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271), która weszła życie 20 lutego br., poszerzyła uprawnienia zamawiających w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu. Kontrowersje wywołał ust. 5, wprowadzany poprawką Senatu do art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), który określa te wymogi i opisuje sposób dokonywania oceny ich spełnienia.(...)
»