Programowe pułapki

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-3
  DRUKUJ
Wykonywanie programów ochrony środowiska niesie ze sobą niespodzianki. Otóż prawidłowa analiza istniejącego stanu, który będzie wszak podstawą do opracowania zamierzeń, wytycznych itp., wymaga (co jest dla mnie oczywiste) zapoznania się z wydawanymi decyzjami urzędniczymi. Są one przecież elementarnym warunkiem funkcjonowania większości budowli w inżynierii środowiskowej. Szczególnym przypadkiem są pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub ziemi. Winny one być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. (DzU nr 212, poz.1799). To wszyscy mniej więcej wiedzą. I takie decyzje są wydawane! Ale na tym koniec pięknej bajki!
Dlaczego? No cóż. Kończy się termin jednej decyzji, trzeba wydać drugą. Na przykład dobra, biologi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus