Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Plan na inteligentne mias(...)

Inteligentny system sterowania ruchem drogowym, rozbudowa sieci szerokopasmowej, monitoring jakości powietrza, platforma e-usług dla mieszkańców – to zadania z zakresu smart city, które będą realizować władze Rudy Śląskiej. Ruda Śląska – jedna z nielicznych miejscowości w Polsce, która kompleksowo rozwija ideę inteligentnego miasta – opracowała koncepcję smart city. Jest to swoista mapa, wyznaczająca kierunki rozwoju inteligentnych systemów miejskich. Koncepcja wska(...)
»

Biznes a ekologia(...)

Członkostwo w Unii Europejskiej oraz uwarunkowania wewnętrzne wymuszają na polskich przedsiębiorcach wzrost zainteresowania ochroną środowiska. W połowie 2010 r. przeprowadzono badanie nastawienia biznesu do wyzwań w tej dziedzinie. Obejmowało ono zakres i motywy działań związanych z ochroną środowiska na tle oceny ich opłacalności oraz barier dla aktywności proekologicznej. Osobny wątek stanowiła analiza gotowości biznesu do dialogu z administracją, organizacjami ek(...)
»