Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Ekoedukacja przez sport(...)

  Projekt „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” jest ogólnopolskim programem Fundacji RECAL. Cyklicznie organizowane od 1996 r. akcje realizowane są w okresie roku szkolnego. W oparciu o specjalne zestawy materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół i gimnazjów koordynatorzy prowadzą ze swoimi podopiecznymi różne działania ekologiczne związane z recyklingiem aluminiowych puszek. Każdego roku Fundacja przygotowuje d(...)
»

Problemy ochrony przeciwp(...)

Gospodarka wodna winna opierać się głównie na podstawach przyrodniczych, a nie na wizjach niekompetentnych polityków. Od lat rozwijana jest i skutecznie pielęgnowana utopijna technokratyczna wizja ochrony przeciwpowodziowej, zakładająca, że istnieje możliwość eliminacji zagrożeń wyłącznie poprzez środki techniczne. Mimo ogromnych nakładów przeznaczanych na ten cel rezultaty tych działań są niewielkie, a na wielu terenach żadne.   (...)
»