Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Co słychać w Poznaniu?(...)

25 czerwca 2002 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Oddziału Poznańskiego Polskiej Izby Ekologii. Dokonano podsumowania działalności w pierwszym półroczu br. oraz określono zadania na najbliższą przyszłość. Tezy dotyczące działania na drugie półrocze br. przedstawił Wojciech Dutka Przewodniczący Rady Dyrektorów. Na zakończenie posiedzenia uznano, iż koniecznym jest zwiększenie lic(...)
»

Ochrona prawna drzew i kr(...)

Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, nastąpiła zmiana podejścia do ochrony prawnej drzew i krzewów. Warto dobrze poznać obowiązujące już przepisy. W dotychczasowym stanie prawnym, bazującym na postanowieniach art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1 usunięcie drzew lub krzewów co do zasady musiało być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia wyda(...)
»