Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Informacje z zagranicy (...)

  Europa na mapie Pod koniec maja br. Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska, w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym, opublikowały mapy zanieczyszczeń powietrza pochodzących z rozproszonych źródeł. Ogólnoeuropejski rejestr ma zwiększyć zaangażowanie Europejczyków w proces podejmowania decyzji wywierających wpływ na środowisko. Nowe narządzie stanowi uzupełnienie danych dotyczących emisj(...)
»