Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Mała architektura w teren(...)

Nie brak w Polsce miast, w których od czasu II wojny światowej, mimo woli mieszkańców, nie powstało ani jedno założenie parkowe. Brakowało pieniędzy – nie tylko na nowe parki i ogrody miejskie, ale także na utrzymanie już istniejących. Teraz obserwuje się powolny wzrost inwestycji w tej dziedzinie, a najbliższa przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Wzrostowi inwestycji sprzyja m.in. świadomość władz samorządowych, że zadbane parki to także wizytówka miejscowości. A o tym, że o zewnęt(...)
»

Aspekty eksploatacji elek(...)

Już od kilkunastu lat temat energetyki wiatrowej w Polsce nurtuje nie tylko zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, potencjalnych inwestorów, ale także rodzimą prasę codzienną. Praktycznie każdego dnia podczas czytania doniesień prasowych można znaleźć informacje o powstających w kraju farmach wiatrowych. W wielu przypadkach, mimo znacznego zwiększenia tempa i ilości faktycznie realizowanych inwestycji, opisywane przedsięwzięcia są prawdą tylko na papier(...)
»