Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Zasoby eksploatacyjne uję(...)

W gospodarce każdego państwa woda, a zwłaszcza woda podziemna traktowana jest jako jeden z podstawowych surowców. Stąd konieczność oceny zasobów tego surowca eksploatowanego przez ujęcia dla potrzeb zarządzania nimi i prowadzenia ich ochrony. Z tej przyczyny poszukiwanie, dokumentowanie i ustalanie zasobów wód podziemnych podlega określonym przepisom prawnym. W Polsce można wyróżnić dwa okresy prawnego dokumentowania i określania zasobów wód podziemnych. Pierwszy okres dotyczy l(...)
»

Pomysł na tworzywa (...)

O problemach, ale też o możliwościach branży tworzyw sztucznych, debatowano 22 maja br. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) przy współpracy z Polymer Comply Europe oraz Plastics Recyclers Europe. Jak podkreślono podczas konferencji, niemal w całej UE występuje nadmiar produkcji polimerów w stosunku do ich zapotrzebowania na rynku, a zjawisko to wciąż postępuje. Tymczasem w Polsce można zaobserwować odwrotną sytua(...)
»