Strach pomyśleć!

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-3
  DRUKUJ
Aż strach pomyśleć, jak ukształtowałby się obraz naszej rodzimej gospodarki odpadami komunalnymi, gdyby nie wprowadzono prawnego obowiązku jej programowania. W grudniu ub.r. minął wyznaczony termin opracowania i uchwalenia powiatowych planów gospodarki odpadami, ale nie wszystkie powiaty zdążyły zmieścić się w wyznaczonym terminie. Gminy na opracowanie swoich planów mają czas do czerwca br.
Jaka jest więc procedura rozpatrywania i wydawania zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów, skoro wydawane decyzje nie mogą być niezgodne z treścią uchwalonego planu? Wielu firmom obowiązek działania na podstawie planu gospodarki odpadami jest nie na rękę. Pomniejszają jego znaczenie, głosząc nadrzędność wolnego i nieskrępowanego rynku nad zasadą racjonalności działań. Próbują zaskarżać uchwały przyjmujące plany. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus