Konieczne zmiany w prawie

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-3
  DRUKUJ
PIGO – wnioski Komisji ds. recyklingu i organizacji odzysku

Komisja ds. recyklingu i organizacji odzysku przy PIGO, pod kierownictwem dr. Jana Cieszkowskiego (TEW Polska), wypracowała stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie przyjęto, że wprowadzony system prawny oparty na wolnej konkurencji pozytywnie wpłynął na rozwój odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Większość firm podjęła działania operacyjne i zwiększyła nakłady inwestycyjne na rozwój potencjału pozyskiwania odpadów opakowaniowych. W oparciu o tę ustawę założonych zostało także ponad 30 organizacji odzysku. Jednak mnogość organizacji odzysku przyczynia się do ostrej rywalizacji, czego [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus