Transport odpadów niebezpiecznych

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-3
  DRUKUJ
Nieuniknioną konsekwencją stosowania substancji niebezpiecznych jest konieczność ich przemieszczania w formie towarów lub odpadów. Jakkolwiek ogólne zasady obowiązujące przy transporcie takich niebezpiecznych materiałów są w zasadzie identyczne, to szczegółowe rozwiązania regulowane są odrębnymi przepisami. Ostatnio najpopularniejszym rodzajem transportu różnego typu substancji niebezpiecznych jest transport drogowy i dlatego zagadnienia związane z tą formą transportu zostaną omówione szerzej.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach, transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. W ramach unifikacji prawa polskiego z systemem prawnym UE przepisy dotyczące bezpieczeństwa transportu drogowego włączone zostały do Ustawy z 28 października 2002 r. o pr [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus