IPPC i najlepsze dostępne techniki

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-3
  DRUKUJ
Obowiązująca od 1 października 2001 r. ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła lub utrwaliła szereg nowych instrumentów i zasad prawnych mających istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się ze znacznym oddziaływaniem na środowisko.
Zmiana ta jest konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń (IPPC).
W 1996 roku w dyrektywie IPPC skodyfikowano nową strategię ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.
Dyrektywa ta nakłada na operatorów wybranych typów instalacji szereg obowiązków. Muszą oni uzyskać pozwolenie zintegrowane – warunkujące możliwość podejmowania i prowadzenia wybranych rodzajów działalności przemysłowej (określonych w Aneksie I do dyrekty [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus