Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatek specjalny"

Polecane artykuły:

Rekordowo dobre praktyki(...)

Niedawno odnotowaliśmy milionowe wejście na stronę www.dobrepraktyki.pl. Jest to rekordowo dobry wynik mając na uwadze specjalistyczny profil strony i świadczy o dużym zainteresowaniu oraz potrzebie rejestrowania i upowszechniania samorządowych doświadczeń. Portal jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Związku Miast Polskich (ZMP) i Związku Powiatów Polskich (ZPP), a jego początki sięgają 2007 r. Celem bazy jest identyfikowanie, dokumento(...)
»

Będzie łatwiej(...)

Przepływy środków finansowych Nowe zasady systemu przepływów finansowych dla projektów z Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Ram Odniesienia w latach 2007-13 będą prostsze niż dotychczas. Środki z Unii Europejskiej zostały włączone do budżetu państwa. Planowanie, wydatkowanie i sprawozdawczość dla środków publicznych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności będą się odbywały na ogólnych zasadach dotyczących środków budżetowych. Zgodnie z ustawą(...)
»