Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program doradztwa w zakre(...)

Program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Obecnie realizowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Strategia Europa 2020 nakłada na nasz kraj konkretne cele w zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Wśród tych założeń znajdują się zmniejszenie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla o 20 proc., zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całk(...)
»

II edycja Konkursu(...)

Zachęcam Państwa do udziału w II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO. Miesięcznik PRZEGLĄD KOMUNALNY od wielu lat zajmuje się propagowaniem działań prośrodowiskowych. Nasz Konkurs dodatkowo promuje i nagradza działania ekologiczne w gospodarce odpadami - głównie programy selektywnej zbiórki stłuczki szklanej. W kwietniu Konkurs gościł na XVIII Krajowym Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast w Ustroniu, gdzie(...)
»