Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijna pomoc dla wod &#82(...)

Jedną z form pomocy jaką Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej są Fundusze Przedakcesyjne. Są to środki pomocy bezzwrotnej, którą UE przyznaje krajom kandydującym. Najważniejszym zadaniem jakie ma zostać osiągnięte dzięki tej pomocy, jest jak najlepsze przygotowanie tych państw do członkostwa oraz zniwelowanie różnic gospodarczych. Do Funduszy tych zalicza się PHARE, ISPA i SAPARD. Według szacunków Ministerstwa Środowiska w Polsce muszą powstać 402 oczyszczalnie ścieków a kolejnych 418(...)
»

Czy Dano to plama na hono(...)

Artykuły Antoniego Niedziałkowskiego pobudzają do refleksji i reakcji i to chyba zamierzenie autora. Dotyczy to również artykułu zamieszczonego w listopadowym numerze „Przeglądu Komunalnego” pt.: „Nie wszystko złoto, co się świeci,” w którym krytycznie spojrzano na instalacje do kompostowania prezentowane we wcześniejszym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”. Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego niektórzy użytkownicy kompostowni opartych o bi(...)
»