Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co, kiedy i jak oczyszcza(...)

Podstawowym aktem prawnym, regulującym m.in. zasady utrzymania czystości chodników i jezdni, jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Późniejsze nowelizacje tego dokumentu wprowadziły w tej materii szereg nowości, z czego najważniejsze to definicja chodnika czy określenie podmiotów odpowiedzialnych za czystość jezdni. Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy brzmi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy(...)
»

Od redakcji(...)

Recykling w wydaniu krajowym przypomina nieco stan naszych dróg: nierówna nawierzchnia, sporo dziur i kolein, ale z tą różnicą, iż kontrola jest – w niemal każdej gminie fotoradar i czasami absurdalne ograniczenia do 40 km/h. Dlatego tak zazdrościmy innym krajom autostrad i obwodnic. Tam życzenie współuczestnikom ruchu „szerokości” nie jest jednocześnie aluzją do fatalnych jezdni. W tych państwach także system gospodarki odpadami funkcjonuje pra(...)
»