Spotkanie robocze

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-2
  DRUKUJ
Z inicjatywy spółki Rafako, przy aktywnej współpracy Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska (DIOŚ) w Ministerstwie Środowiska, 26.01.2004 r. odbyło się robocze spotkanie tzw. Technicznej Grupy Roboczej (TGR) ds. opracowania wytycznych BAT (BREF) w dziedzinie gospodarki odpadami. Zgodnie ze stanowiskiem Biura w Sewilli opracowane powinny być wytyczne dla dwóch segmentów gospodarki odpadami – w zakresie termicznego przekształcania oraz innych (zimnych) metod ich przetwarzania. Unia nie przewiduje opracowania stosownego BREF-u w zakresie składowania odpadów. Podstawowe kwestie na temat polityki resortu w zakresie gospodar [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus