Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rodzaje rekultywacji w pr(...)

Wejście w życie 30 kwietnia br. ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493) istotnie zmienia stan prawny w zakresie rekultywacji. Jedną z najistotniejszych konsekwencji wprowadzonych zmian jest znaczne skomplikowanie dotychczasowego systemu poprzez dodatkowe zróżnicowanie przesłanek powstania obowiązku rekultywacji. Oprócz nowego ich ukształtowania w ustawie o zapobieganiu szkodom (co jest rzeczą naturalną) mamy do czynien(...)
»

Analiza polskiego rynku g(...)

Na początku grudnia ub.r. Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”. Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem i wyzwaniami rynku gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku zmian legislacyjnych z 2013 r. sposób organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma dużo słabszy niż poprzednio związek z mechanizmami rynkowymi. Istotne jest po(...)
»