Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Harmonogram naboru wniosk(...)

Nazwa konkursu/nr naboru Data ogłoszenia konkursu Ostateczny termin składania wniosków (...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Jednym z typów przydomowych oczyszczalni ścieków są reaktory SBR, co w tłumaczeniu na język polski oznacza sekwencyjny reaktor biologiczny. Stanowi on alternatywę dla reaktorów przepływowych na bazie niskoobciążonego osadu czynnego oraz dla innych typów przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenach rozproszonych, gdzie odległości pomiędzy domami są duże i nieregularne, odprowadzenie ścieków bytowych z gospodarstw systemem zbiorczym jest ekonomicznie nieuzas(...)
»