Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Administracyjne kary pien(...)

Kary te są wymierzane wskazanym podmiotom za naruszanie wymagań ochrony środowiska, najczęściej określonych w skierowanym do takiego podmiotu akcie administracyjnym. Kary te powinny odgrywać przede wszystkim rolę prewencyjną, nie powinny być natomiast traktowane jako swoiste odszkodowanie za szkody środowiskowe, wpłacane na rzecz Skarbu Państwa. Wymierzenie kary nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, realizowanej na zasadach ogólnych, określonych g(...)
»

Recykling opon. Cz. II(...)

Bez opon nie byłoby naszej opartej na transporcie samochodowym cywilizacji wraz z całą infrastrukturą drogowo-usługową. Skutkiem tej sytuacji jest wzrastająca od lat ilość zużytych opon, które zanieczyszczają środowisko naturalne   Oficjalna definicja zaczerpnięta z Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU nr 62, poz. 628), dotycząca tych pojęć, określa ich podstawowe cechy. Odzysk to wszelkie działanie polegające na ponownym wykorzystan(...)
»