Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za usuni(...)

 Na niektórych akwenach w konsekwencji stanów powodziowych i warunków atmosferycznych pojawiły się niedawno ławice śniętych, padłych najprawdopodobniej wskutek tzw. przyduchy, ryb. W związku z tą sytuacją powstały pytania dotyczące ustalenia podmiotów (organów) odpowiedzialnych za usunięcie i unieszkodliwienie takich ryb oraz ewentualne podjęcie badań ustalających przyczyny. Problem wynika z niezbyt precyzyjnej regulacji prawnej odnoszą(...)
»

Plan Działań – jak ma wyg(...)

  O Krajowym Planie Działań (AP) dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) zaczyna mówić się coraz więcej, z uwagi na zbliżający się termin jego przedłożenia do Komisji Europejskiej, ustanowiony dyrektywą 2009/28/WE.  Plan ma wyznaczać, ile energii i jakie źródła oraz technologie będą składać się na udział OZE w bilansie energii finalnej brutto, który w 2020 r. nie może wynosić w Polsce mniej niż 15%. Dziś nie znamy wynik&(...)
»