Wszystkie artykuły w kategorii: "Widziane z powiatu"

Polecane artykuły:

Bez "lania wody"(...)

Niełatwo jest dotrzeć do mieszkańców z informacją o funkcjonowaniu i właściwej eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Akcje muszą być konkretne – bez „lania wody”. Jak z tym wyzwaniem poradziły sobie spółki wod-kan? Całokształt działań edukacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan był przedmiotem konkursu „Głośna woda”, zorganizowanego przez portal ZielonaLekcja.pl i redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Konkurs realizowany był od styczn(...)
»

Wilanowski Park Kulturowy(...)

Krajobraz jest pojęciem, które próbowało zdefiniować już wielu. Powstało też mnóstwo typologii, które przez badaczy są pojmowane na różny sposób, np. przyrodniczy lub historyczny. Istnieją jednak pewne typy krajobrazu spinające oba te elementy. To m.in. krajobraz kulturowy. Badania nad krajobrazem kulturowym trwały już na przełomie XIX i XX w. W polskim prawie pojęcie zostało zdefiniowane w Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z(...)
»