Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Polska droga do gospodark(...)

W przypadku gospodarki o obiegu zamkniętym należy wziąć pod uwagę nie tylko produkty, ale też nowe sposoby świadczenia usług, a także formy mieszane – produkcja połączona z usługą – niejednokrotnie stawiające użytkownika w roli prosumenta. Gospodarka o obiegu zamkniętym (dalej: GOZ) to temat niezwykle szeroki. Obejmuje bowiem nie tylko najbardziej oczywiste gospodarowanie odpadami, ale dotyczy również pozyskiwania surowców, projektowania, produkcji i konsumpcji. Na (...)
»

System aukcyjny – prawomo(...)

Konstrukcja systemu aukcyjnego przewidziana w ustawie o OZE budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Zdaniem licznych ekspertów, ustawa o OZE nie spełnia sformułowanego przez Komisję Europejską wymogu neutralności technologicznej, ponieważ różne rozwiązania konkurują ze sobą – ze względu na przyjęte przez ustawodawcę kryteria – tylko w niektórych kategoriach, co wykazała niedawna próbna symulacja aukcji, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, (...)
»