Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Forum Recyklingu(...)

Już po raz czwarty podczas Targów POLEKO miało miejsce Forum Recyklingu. W tym roku jego tematem przewodnim był „Recykling odpadów – prawo, technologie, doświadczenia”. Jednak każdy z trzech dni Forum poświęcony był innej tematyce recyklingowej: od odzysku i recyklingu opakowań po odzysk i recykling elektroniki i samochodów. Organizatorami trzydniowego bezpłatne(...)
»

Racjonalna gospodarka odc(...)

Jednym z problemów technologicznych występujących na składowiskach odpadów są odcieki. Hogland i in.1 definiują odcieki jako wody pochodzące z opadów atmosferycznych, z odpadów oraz z reakcji zachodzących w złożu odpadów, które – infiltrując poprzez złoże odpadów – wymywają rozpuszczalne związki organiczne i mineralne zawarte w składowanych odpadach. Zgodnie z przepisami, odcieki powinny zostać ujęte i po(...)
»