Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu grudniowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Skala problemu zagrożenia wód gruntowych ściekami bytowymi na obszarach zabudowy wiejskiej to kwestia, od której należy rozpocząć dalsze rozważania. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skanalizowania obszarów wiejskich. Jak wynika z nich, znaczna część społeczeństwa wiejskiego (ok. 75%) nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej(...)
»

Państwowy koncern vs. pry(...)

Państwowy koncern Tauron wypowiedział długoterminowe umowy, na których opierały się kredyty kilku prywatnych spółek budujących farmy wiatrowe w Polsce. Inwestorzy zarzucają Tauronowi kłamstwa, a ten nabiera wody w usta i przekonuje, że to jego kontrahenci występują z „pozycji siły”. To historia gospodarczej porażki państwowego koncernu, która nigdy nie powinna się wydarzyć w kraju budującym silną gospodarkę wolnorynkową. Spółka z (...)
»