Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Reforma IOŚ widziana od w(...)

Analizując artykuły, które ukazały się na łamach „Przeglądu Komunalnego”: „Wołanie na puszczy”, „Nie idźcie tą drogą” i „Potrzeba więcej wołających na puszczy”, można stwierdzić, że reforma Inspekcji Ochrony Środowiska jest potrzebna. I jest to prawda, ale pod warunkiem, że będzie ona skuteczna.   Czytając artykuły, można zauważyć, że – jak już wspomniał Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspek(...)
»

Kto ustala normy dopuszcz(...)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Można to sprowadzić do obowiązku utrzymania poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszania go przynajmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Dla oceny stanu akustycznego ważne są wszystkie źródła hałasu (dźwięku) powstałego wskutek emisji z zakładów (działalność gospodarcza) l(...)
»