Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Rośliny w prawie karnym(...)

Drzewa i krzewy pozostają pod ochroną prawnokarną – tak jak każde inne mienie. Chronione są one przed zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem na podstawie przepisów zawartych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń. Po zbadaniu problematyki ochrony prawnej zieleni, drzew i krzewów w prawie administracyjnym i prawie cywilnym, przyszła kolej na trzecią wielką gałąź polskiego systemu prawa, jaką jest prawo karne(...)
»

Kropla świata(...)

Teoria z praktyką W celu pełniejszego zaspokajania potrzeb praktyków dzięki innowacjom wprowadzanym przez pracowników naukowych, stworzono konsorcjum uniwersytetów i dostawców wody w stanie Teksas. Nowa instytucja ma przede wszystkim skupić się na technologiach ochrony wód. Nacisk na sferę badań i rozwoju, a następnie przez laboratorium komercjalizacji innowacji i wodny inkubator technologii, ma sprostać wyzwaniu, jakie niosą za sobą wzrost populacji stanu oraz nieu(...)
»