Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska w Unii(...)

Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w polityce europejskiej. Już w preambule Traktatu Amsterdamskiego wymienione są zasady trwałego i harmonijnego rozwoju (ekorozwoju). Od chwili wejścia tego Traktatu w życie Unia Europejska jest zobowiązana dążyć do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska UE służy zachowaniu i poprawieniu stanu środow(...)
»

Energiewende – czyli prze(...)

Przy okazji dyskusji nad kształtem ustawy o OZE bardzo często rozmawia się o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Politycy i reprezentujący ich eksperci chętnie powołują się przy tym na przykład Niemiec i ich polityki w tym zakresie, znanej szczerzej jako Energiewende. Bezpieczeństwo energetyczne powinno być strategicznym celem dla każdego państwa i zarządzającej nim administracji, bez względu na opcję polityczną. W Polsce mamy dokument pod nazwą „Polityka Energetyczna Polski do (...)
»