Gospodarka odpadami komunalnymi a oczekiwania społeczne

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy o obowiązkowych zadań własnych gminy. W szczególności obowiązek ten dotyczy odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Gminy obowiązane są do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi poprzez m.in. budowę i eksploatację odpowiednich instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zorganizowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i transportu odpadów.

Obowiązek ten jest realizowany najczęściej poprzez powierzenie tych zadań utworzonym przez siebie odpowiednim jednostkom organizacyjnym.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, zbiórka i pozbywan [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus