Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Interpretacja pojęcia &#8(...)

„Recykling”1 w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych2 nie obejmuje przetworzenia metalowych odpadów opakowaniowych w mieszankę, na którą składają się skrawki metalowe wraz z zanieczyszczeniami. Z pojęciem „recyklingu” mamy natomiast do czynienia w przypadku przetworzonych odpadów opakowaniowych nowych przedmiotów, tj. sztab, drutów i arkuszy blachy. Przytoczone tezy poch(...)
»

Recykling pojazdów w końc(...)

Z dr inż. Beatą Kłopotek, zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Krzysztof Pniewczuk Jakiego typu pojazdów dotyczą przepisy ustawy? Ustawa dotyczy pojazdów samochodowych zaliczonych do kategorii M1 lub N1 (określonych w przepisach o ruchu drogowym) oraz trójkołowych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli trójkołowych (definicja została zawarta w art. 3 pkt 4 ustawy). W praktyce oznacza to samochody osobowe, tzn(...)
»