Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Uwagi do założeń dot. zmi(...)

Krajowa Izba Biopaliw przedłożyła uwagi do propozycji resortu gospodarki w sprawie założeń zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 r., stwierdzając, iż przy opracowywaniu zmian prawnych nie można ograniczać się jedynie do kwestii związanych z koniecznością implementacji dyrektywy 28/2009/WE i z wprowadzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Konieczność implementacji dyrektywy należy bowiem traktować jako szczeg&oacu(...)
»

Informator - Świat(...)

Alians na rzecz syntetycznych paliw Porozumienie na rzecz Syntetycznych Paliw w Europie – the Alliance for Synthetic Fuels in Europe (ASFE) zawarto w Brukseli na początku marca. Jego sygnatariuszami były firmy: Daimler-Chrysler, Renault, Rogal Duch Shell, Sasol Chevron oraz Volkswagen. Celem Porozumienia jest podejmowanie inicjatyw na rzecz alternatywnych paliw, które mają doprowadzić do używania środków transportu niepowodujących szkodliwej dla środowiska emisji. En(...)
»