Inżynier Kontraktu – nowa funkcja w realizacji inwestycji

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Adrianna Siemionek

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, likwidacja preferencji krajowych, możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także nowe zjawiska i procesy na rynku inwestycyjnym wymagają od inwestorów, wykonawców i inżynierów konsultantów znajomości oraz umiejętności praktycznego stosowania standardów i procedur FIDIC.


FIDIC to Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów utworzona w 1913 r., skupiająca stowarzyszenia członkowskie z ponad 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Federacja FIDIC opracowuje i publikuje wzory dotyczące procedur przetargowych, kontraktów i umów między klientem a konsultantem, zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej. Podstawą funkcjonowania Federacji jest wspólne popieranie interesów zawodowych stowarzyszeń członkowskich, niezależnych inżynieró [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus