Działamy w porozumieniu

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Z Przemysławem Gonerą, prezesem WFOŚiGW w Poznaniu, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Funduszy, rozmawia Wojciech Dutka

Pod koniec października została podpisana Karta Zasad Współpracy z wojewódzkimi funduszami. Czemu ma ona służyć?
Narodowy i wojewódzkie fundusze współpracują ze sobą od lat. Porozumienie podpisane z okazji obchodów 15-lecia Narodowego Funduszu jest dokumentem aktualizującym zasady tej współpracy. Została w nim podkreślona potrzeba wspólnych działań Narodowego i wojewódzkich funduszy na rzecz realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego i maksymalizacji wysiłków mających [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus