„EKOCity” – odpowiedź na problemy z odpadami

wydany w Przegląd Komunalny – 2004-11
  DRUKUJ
Tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej politycy komunalni okręgów i miast Zagłębia Ruhry podjęli inicjatywę mającą na celu założenie komunalnego związku celowego z siedzibą w Essen. Chodziło o stworze-nie instrumentu pozwalającego na rozwiązywanie wspólnych problemów i zadań, z jakimi spotykały się wszystkie gminy tego przemysłowego regionu w związku z jego szybkim i chaotycznym rozwojem.
Zagłębie Ruhry, liczące 5,4 mln mieszkańców, zajmuje powierzchnię 4,4 tys. km² i jest jedną z największych aglomeracji w Europie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi tu ok. 1,2 tys mieszkańców na kilometr kwadrato-wy. Obszar ten obejmuje 53 samodzielne gminy.
Wieloletnie doświadczenia ułatwiły porozumienie w sprawie kooperacji przy unieszkodliwianiu odpadów. 11 października 2002 r. w Ratuszu miasta Herne została powołana do życia Kooper [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus